What we do?

Vad vi gör

Our Mission

The Swedish Rohingya Association(SRA) is an ideal, non- governmental, non-party bounded and non-profit organization for transforming Rohingya community into agents of change, universal values, and democracy.

We work on gaining Solidarity for Rohingya in Sweden and providing innovative education from grassroot level to possible higher level to the Rohingya people in Myanmar and refugee camps in Bangladesh.

There are three primary needs for Rohingya: emergency reliefs, sustainable development and political solutions.

All of these needs are interlinked. A considerable number of organizations including UN agencies as well as individual donors have been active in providing emergency reliefs. Similarly, there have been numerous global campaigns for political solutions. Unfortunately, initiatives focusing on sustainable development and political solutions for Rohingya are almost non – existence everywhere.

Thus, we work on planting seeds of Universal and Democratic Values in the daily life of Rohingyaa people.

Our Vision

Our Vision is a world in which Rohingya people and other persecuted minorities in Myanmar/ Burma can live free of genocide and discrimination and their human rights are restored. The Swedish Rohingya Association(SRA) is an ideal, non- governmental, non-party bounded and non-profit organization for transforming Rohingya community into agents of change, universal values, and democracy. We work on gaining Solidarity for Rohingya in Sweden and providing innovative education from grassroot level to possible higher level to the Rohingya people in Myanmar and refugee camps in Bangladesh.

There are three primary needs for Rohingya: emergency reliefs, sustainable development and political solutions. All of these needs are interlinked. A considerable number of organizations including UN agencies as well as individual donors have been active in providing emergency reliefs. Similarly, there have been numerous global campaigns for political solutions. Unfortunately, initiatives focusing on sustainable development and political solutions for Rohingya are almost non – existence everywhere.

Thus, we work on planting seeds of Universal and Democratic Values in the daily life of Rohingyaa people.

 

 

The Swedish Rohingya Association har som uppgift att

  1. Verka för ökad medvetenhet och kunskap kring situationen för Rohingya-folket i Myanmar/ Burma och i diasporan. Särskild tonvikt läggs vid situationen i Arakanstaten /
  2. Verka för att mänskliga rättigheter för alla burmesiska folkgrupper
  3. Verka för demokratisering i Myanmar/Burma.

För att uppnå ovannämnda syften skall föreningen verka framför allt genom informations- och opinionsbildande verksamhet i Sverige samt genom att stödja det burmesiska civilsamhället.

The Swedish Rohingya Association (SRA) är den enda NGO i Sverige som ägnar sig huvudsakligen åt att uppmärksamma ‘Rohingya-frågan’ – dvs det faktum att det pågår ett ‘sakta’ folkmord på denna befolkning. Vi har unik inblick i denna fråga pga att vår ordförande Abul Kalam tillhör Rohingya folkgruppen.

Före SRA:s formella grundande deltog Abul Kalam i flera aktiviteter via andra Burma- orienterade föreningar såsom Olof Palme Internationella Centrum, Svenska Burmakommittén, Civil Rights Defenders, Etnografiska Muséets Vänförening, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Föreningen Fjärde Världen, Diakonia m.fl..

Efter SRA:s formella grundande 2013 har vi i föreningen genomfört bl a dessa aktiviteter vilka har varit helt externt ofinansierade.

Vi arrangerar eventuella seminarier och evenemang samarbete med andra Burma-orienterade föreningar om utvecklingen i Myanmar för etniska minoritetsgrupper, spec.angående Rohingya-folkgrupp, samt vi arbetar bl.a. skolor, studenter, föräldrarlösa flyktingbarn, mest utsatta flyktingfamiljer, vattenbrunn och bygga tvättställe/toaletter i Rohingya flyktingläger i Bangladesh.

Vi är en liten ideell organisation bildad ca 2012 självfinansierad – och därav har mycket små finansiella resurser att kunna göra allt vi egentligen skulle vilja, bl a saknar vi resurser i form av en skribent för att föra fram våra budskap på lite bredare front än vi kan idag. Men trots detta har vi lyckats medverka internationellt i flera aktiviteter i Europa för att stötta Burmas / främst rohingyernas, men också andra burmesiska förtryckta folkgruppers situation.