för att hjälpa oss att utveckla vår verksamhet mot folkmorden på Rohingya–
befolkningen i Burma/Myanmar. Din donation stödjer vårt arbete både i Sverige
och i Rohingya flyktingläger i Bangladesh
Med din hjälp kommer vi att kraftfullt kunna kämpa för ett stopp till stödet till den
illegala militärjuntan vilken begår folkmord, brott mot mänskligheten och andra
massövergrepp, SRA kommer också kunna utveckla sin humanitära verksamhet i
flyktinglägren, särskilt utbildningen för rohingya flyktingbarn i Bangladesh där,
enligt UNICEF, fler än 60 000 flyktingbarn inte har tillgång till formell utbildning.
FNs generalsekreterare António Guterres har kallat rohingyerna för “ett av
världens mest förföljda och utsatta folk”. Rohingyerna, en av Burmas 143
etniciteter, är ett statslöst folk och har sedan 1970-talet nekats medborgarskap i
deras hemregion Rakhine, som är en delstat i Myanmar.
Från rohingyernas traditionella byar i provinsen Rakhine flydde befolkningen år
2017 militärens övergrepp i sin naiva förhoppning att Burmas militär skulle visa
viss humanitet och skona äldre, kvinnor och barn. Så blev inte fallet. Sexuellt
våld, misshandel, uppskurna inälvor och andra skolboksexempel på folkmordiska
åtgärder som får det att vända sig i magen tycks satta i system, Hundratusentals
rohingyer till grannlandet Bangladesh till ett flyktingläger där mer än 1 miljon
människor nu bor i limbo.
Vittnesmålen SRA fick ta del i slutet av september år 2017, vid ett besök av vår
ordförande Abul Kalam i flyktinglägren, är historier om rå grymhet och
skoningslöshet våld mot samhällets svagaste.
Fyra år har redan gått sedan dess och de i flyktinglägren väntar fortfarande på att
få rättvisa och kunna återvända till sitt hemland.

 • Tusental föräldrarlösabarn får inte särskilt stöd att leva vidare.
 • Flyktingbarn får inte formell utbildning i lägret.
 • Hundratusental sjuka äldre män, gravida kvinnor, ungdomar och barn
  får inte sjukvård.
 • De får bara olja, ris och salt – vissa har inte ens kläder, och de lever
  inget värdigt liv.
  Din donation kan stoppa folkmord och kan ge ett värdigare liv till folkgruppen
  rohingya.
  Alla bidrag mottages med tacksamhet,
  The Swedish Rohingya Association(SRA)
  Swischa till SRA
  1233553351
  Bankgiro: 254-3940
  SEB.konto: 5203 1040 146