History of Swedish Rohingya Association

About Swedish Rohigya Association

The swedish rohingya association är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

The swedish rohingya association har som uppgift att

1) verka för ökad medvetenhet och kunskap kring situationen för rohingya-folket i burma och i diasporan. Särskild tonvikt läggs vid situationen i arakanstaten /rakhine.

2) verka för att mänskliga rättigheter för de burmesiska folken respekteras.

3) verka för ökad demokratisering i burma.

För att uppnå ovannämnda syften skall föreningen verka framför allt genom informations- och opinionsbildande verksamhet i sverige samt genom att stödja det burmesiska civilsamhället.

The swedish rohingya association (sra) är den enda ngo i sverige som ägnar sig huvudsakligen åt att uppmärksamma ‘rohingya-frågan’ – dvs det faktum att det pågår ett ‘sakta’ folkmord på denna befolkning. Vi har unik inblick i denna fråga pga att vår ordförande abul kalam tillhör rohingya folkgrupp.

Vi är associerade med erc – the european rohingya council. I denna förening är abul kalam styrelsemedlem såsom welfare secretary.

Före sra:s formella grundande har abul kalam deltagit i flera aktiviteter via andra burma-orienterade ngo-föreningar såsom olof palme internationella centrum, svenska burmakommittén, civil rights defenders, etnografiska muséets vänförening, svenska freds och skiljedoms-föreningen, 4e världen, diakonia m.fl.

Efter sra:s formella grundande 2013 har vi i föreningen genomfört bl a nedanstående aktiviteter. Dessa har varit helt externt ofinansierade. See more in sra sra aktiviteter or sra completed many important projects in the past.

Sra aktiviterer 2013

2013-11-10 burma på väg mot demokrati anordnat av etnografiska muséets vänförening, på etnografiska muséet i stockholm, föredrag på temat  situationen för rohingya. Abul kalam – sra var huvudtalare.
2013-10-28 sida genomförde ett seminarium om undp:s verksamhet i burma. Abul  kalam och jan wihlborg var inbjudna deltagare.

2013-11-15 rohingya genocide by burmese government – föredrag under mänskliga rättighetsdagarna i stockholm, organiserat av svenska muslimer för fred och rättvisa. Huvudtalare abul kalam, ordförande sra.

2013-11-16 sra anordnade ett seminarium i samband med mänskliga rättighets- dagarna på kulturhuset – “burma – ett konfliktfyllt buddhistiskt land”

http://burmatimes.net/erc-invites-in-sweden-to-discuss-on-burma- ethnic-minorities-crisis

Sra aktiviteter 2014

2014-03-16 föreläsning av abul kalam om ‘situationen för de miljoner muslimska  invånare som utsätts för etnisk rensning i de nordvästra delarna av  burma’ vid ett seminarium i uppsala anordnad av svenska freds om ‘religioner och konflikter i burma’ och en fotoutställning “the vanishing tribes of burma”.
2014-03-26 ebo – the european burma office anordnade ett seminarium på temat  ‘myanmar peace process concept’ där abul kalam och jan wihlborg deltog.

2014-05-07 abul kalam deltog i en dag anordnad av svenska freds på södra teatern i stockholm på temat ‘tidigare och nuvarande situation i burma’. Abul kalam briefade om den burmesiska regimens förtryck och våld mot de muslimska minoritets-grupperna i landet sedan 1978.

 

2014-05-08 hearing i riksdagen anordnad på initiativ av the swedish rohingya association (sra) på ämnet ” the rohingya crisis”. Förutom sra deltog övriga deltagare från flera andra ‘burma-ngo:s’ inklusive också svenska muslimer för fred och rättvisa.

 http://burmatimes.net/swedish-parliament-held-hearing-on-rohingya- crisis

2014-05-22  seminarium om burma organiserat 20 – 23 maj av avdelningen för global studies vid göteborgs universitet. Abul kalam, såsom inbjuden talare,  adresserade migrations- och framtida perspektiv vad gäller rohingy- folket i samarbete med svenska freds och skiljedomsföreningen

Sra aktiviteter 2015

2015-02-10 seminarium på utrikespolitiska institutet anordnat på initiativ av the swedish rohingya association. Seminariet behandlade utvecklingen i burma och situationen i landet “what happened to the peace and democratization process in burma”. Sra föreläsare var dr maung zarni, en av de främsta kännarna av burma, joakim kreutz och dr. Marte nilsen
2015-02-11 civil rights defenders i samarbete med the swedish rohingya association

Höll ett frukostseminarium på temat ‘the rohingya crisis in myanmar – 2015 elections and beyond”. Huvudtalare var sra / dr. Maung zarni.

http://www.rohingyablogger.com/2015/02/seminar-in-sweden-rohingya-crisis in.html
2015-05-26 – 2015-05-28

Sra deltog med jan wihlborg, vice ordförande, och johan wihlborg, kassör,

I the oslo conference to end myanmar’s systematic persecution of rohingyas, anordnad på initiativ av

Dr. Maung zarni, på the nobel institute och på voksenaasen, i oslo.
http://www.maungzarni.net/2015/05/the-speech-of archbishop-desmond- tutu.html

2015-08-18 – 2015-08-22

The european rohingya council (erc) var inbjudna till ett officiellt besök i turkiet med temat’ burmas kommande val och situationen för rohingya-befolkningen’. Abul kalam, ordförande sra, deltog såsom styrelseledamot i erc

http://www.theerc.net/2015/08/european-rohingya-council-erc-official-visit-toturkey/

2015-10-08 abf anordnade ett seminarium med den kände burma-kännaren bertil lintner ‘valupptrappning med bertil lintner’. Sra deltog med vice ordförande jan wihlborg.

2015-10-09 mr-fonden anordnade ett seminarium ‘burmas val – vad står på spel’.

 abul kalam, sra ordförande och jan wihlborg, vice ordförande deltog.

2015-10-23 internationellt fredsforum i varberg. ‘Vad händer med den demokratiska  utvecklingen i burma / myanmar. Arrangör svenska freds- och skiljedoms- föreningen. Dr. Hla kyaw deltog representerande sra.

http://www.varberg.se/upplevagora/varbergcallingforpeace/internationelltfredsforumvarberg

2015-11-05 sveriges radio reportage om rohingyas utsatta situation av maja falkeborn willner. ‘ Burma går till val, men den muslimska folkgruppen rohingyas förnekas sin rösträtt.’ abul kalam, ordförande sra, samt shantana shahid, informationsansvarig från svenska burmakommitten deltog.

2015-12-11 unescos lucs omvärldskonferans på mångkulturellt centrum, fittja om – religiösa samfunds arbete för mänskliga rättigheter. Från sra deltog jan wihlborg, vice ordförande sra, samt johan wihlborg, kassör.

2015-11-19 eba – expertgruppen för biståndsanalys – seminarium

2015-12-15 eba – expertgruppen för biståndsanalys – seminarium
Sra har deltagit i båda dessa seminarier.

Under året har sra även deltagit i intervjuer för bl a nätmagasinet ‘mänsklig säkerhet’, samt för tidskriften ‘4e världen’ med en debattartikel. Sra har också stöttat upp journalisten lena bejerot inför hennes reportage på sr1 från burma.

Sra aktiviteter 2016

2016-08-19 the swedish rohingya association organized a demonstration 1st world rohinya day” worldwide campaign on the plight of rohingya and demonstrated in front of swedish parliament in stockholm.

2016-11-01 abul kalam, ordförande för swedish rohingya associaton har deltagit som föreläsare och har berättat om situationen för rohingyas i dagens burma i seminar “den tysta flyktingkrisen i burma” i föreningen för utvecklingfrågor(fuf). Sra vice ordförande jan wihlborg har deltagit också.

2016-11-15 sra delegation – abul kalam, ordförande, jan wihlborg, vice ordförande, johan wihlborg kassör, mohamed hussir bin mohamed jalil, medlem, sara sultan, medlem, arafah bint hussin, medlem och johanna kvist från svenska burmakommitte) träffade åsa eriksson, riksdagsledamot(s) och maria andersson-willner, riksdagsledamot (s) i riksdagens utrikesutskott.

2016-1-22 abul kalam, ordförande, jan wihlborg, vice ordförande tuesday besökte utrikesdepartementet där de sammanträffade med lisbeth hellvin stalgren, deputy director head of section southeast asia and the the pacific, samt matilda sandèn, desk officer for cambodia, laos, myanmar & vietnam, och med eleanor kanter, deputy director sida.

2016-11-26/27 abul kalam, ordförande deltog i carlow rohingya conference ireland “rohingya break the cycle of oppression”.

2016-11-30 abul kalam, ordförande, och jan wihlborg, vice ordförande sammanträffade med måns molander , director, development and advocacy of human rights watch (hrw) for sweden and denmark.

Sra aktiviterer 2017

2017-01-12 en delegation från the swedish rohingya association – abul kalam, ordförande, och jan wihlborg, vice ordförande träffade serkan köse riksdagsledamot (s) arbetsmarknads-utskottet /utrikesutskottet /socialförsäkringsutskottet och hans kollega emilia töyrä i riksdagen.

2017-01-17 abul kalam, ordförande, jan wihlborg, vice ordförande, besökte den bosniska moskén i rissne stockholm och träffade imamen och ordföranden i bosniska föreningen i sverige.

2017-02-01 burma/myanmar efter det historiska valet – seminarium om situationen för de etniska minoriteterna med fokus på situationen för folkgruppen rohingya, andra minoriteter och vägen framåt.

Arrangörer: åsa eriksson (s), caroline szyber (kd), svenska burmakommittén, swedish rohinya association.

Föredragande:

Abul kalam, ordförande swedish rohingya association

Ulrika modéer, statssekreterare hos biståndsminister isabella lövin
Frida perjus, handläggare burma olof palmes internationella center

Liz tydeman, programhandläggare svenska burmakommittén

Vår hedersmedlem dr. Maung zarni deltog med ett viktigt inlägg i debatten.

2017-02-02 abul kalam, ordförande, jan wihlborg, vice ordförande deltog i ett seminarium på sida – “vägen framåt i burmas/myanmars försoningsprocess – ett seminarium om risker och möjligheter”.

Presentation gjordes av kristian stokke, professor i samhällsgeografi vid oslo universitet. Han har tidigare forskat på civilsamhällets roll i försoningsprocesser och konflikttransformering i bland annat sri lanka och indonesien.

2017-06-13 sra anordnade en demonstration på mynttorget stockholm på temat ‘brott mot rohingya muslimer och brott mot mänskligheten’, vilka brott pågår i myanmar. Anledningen var aung san suu kyi’s pågående besök i stockholm. Dessa brott hade behandlats i the permanent peoples tribunal i mars månad i london. S: http://tribunalonmyanmar.org/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/statsminstern-tar-emot-aung-san-suu-kyi-i-stockholm

2017-09-08 mynttorget sra anordnade en manifestation om ‘pågående brott mot mänskligheten i arakan/rakhine staten burma/myanmarden på mynttorget stockholm
Huvudarrangör: the swedish rohingya association

2017-09-08 utanför ryska ambassaden i stockholm
Sra deltar i en morgonmanifestation för rohingya.

2017-09-08 medborgarplatsen abul kalam talar på en manifestation anordnad av studieför-bundet ibn rushd och islamic relief.

2017-09-16 göteborg sra arrangerade en manifestation på gustav adolfs i göteborg med anledning av brotten mot rohingyabefolkningen

Huvud arrangör: swedish rohingya association(sra)

Medarrangör :angereds islamiska församling, the european rohingya council ( erc ) och bröderna från bangladesh.

2017-09-26 till 2017-10-02 bangladesh sras ordförande abul kalam besökte rohingya flyktingsläger i ukia coẍ́s bazaar chittagong bangladesh. Han besökte också patienter vid sodor sjukhuset i cox’s bazaar.

2017-10-06 till 2017-10-20 bangladesh sras ordförende abul kalam besökte rohingya flyktingsläger i ukia coẍ́s bazaar chittagong bangladesh. Sra har startat flera projekt samarbete med the european rohingya council(erc): byggandet av tvättrum och toaletter, skolor för yngre barn samt lekrum. Han besökte igen sodor sjukhuset.

Abul kalam bistod också dagens nyheters journalist torbjörn petersson och fotografen linda hardelin vid besök i flera rohingya flyktingsläger i cox’s bazaar.

Sra aktiviterer 2018

2018-01-15 till 2018-02-02 bangladesh sras ordförande abul kalam har återigen besökt rohingya-flyktingsläger i ukia coẍ́s bazaar chittagong bangladesh med i stort sett samma uppdrag som vistelsen från hösten.

2018-02-08 utrikesdepartementet abul kalam representerade sra på ett möte med margot wallström på utrikesdepartementet tillsammans med burmakommitéen, human right watch, olof palme internationella center, civil right defenders och wallenberginstitutet.

2018-02-26 till 2018-02-28, berlin

The berlin conference on myanmar genocide

https://www.ash-berlin.eu/hochschule/presse-und-newsroom/veranstaltungen/news/the-berlin-conference-on-myanmar-genocide/

Sra deltog med två deltagare, jan wihlborg och abul kalam.

2018-03-06 abf-huset seminarium 6 mars: situationen för rohingya i burma.

Olof palmes internationella center och svenska burmakommittén bjöd in till ett seminarium om situationen för rohingyer. Inbjudna var tin soe från kaladan press network i bangladesh, en oberoende nyhetsbyrå som arbetar med att kartlägga, dokumentera och publicera information om situationen för rohingyer, människorättsadvokaten razia sultana, jurist och människorätts-aktivist med huvudsaklig inriktning på kvinnofrågor samt pippa curwen, chef på burma relief center i chiang mai, thailand. Sra deltog med abul kalam och jan wihlborg.

2018-04-09 sensus studieförbund – seminarium: “i skuggan av rakhine – upptrappade stridigheter i norra burma” arrangerat av svenska burmakommittén.

Tre gäster var inbjudna för att ge en uppdaterad bild av läget.

Julia marip från kachin women’s organization thailand, steven nwawt naw awng från kachin development networking group och debbie stothard från altsean-burma. Sra deltog som åhörare.

2018-05-05 abf-huset. Abul kalam var föreläsare på seminarium anordnat av svenska burmakommitén och olof palme internationella center.

2018-05-28 medelhavsmuseet seminarium: straffrihet råder för folkrättsbrott i burma. Hur kan omvärlden agera för att utkräva ansvar?

Mr. Sai sam kham, chef metta development foundation, burmas största ngo.

Om konsekvenserna av straffrihet, fortsatta konflikter i norra burma och kopplingen mellan ansvarsutkrävande och prevention.

 Ms. Razia sultana, själv rohingyer och jurist och senior researcher på kaladan press som nyligen vittnade inför fn:s säkerhetsråd om konfliktrelaterat sexuellt våld i rakhine.

Om vittnesmål från rohingyer i lägren i bangladesh som utsatts för sexuellt våld.

Ms. Khin ohmar, ordförande mr-organisationen progressive voice.

Om möjligheter till ansvarsutkrävande och omvärldens roll.

 Ms. K’nyaw paw, generalsekreterare för karen women’s organisation och även med i ledningen för women’s league of burma.

Om sexuellt våld och straffrihet i burmas minoritetsområden.

Från sra deltog abul kalam.

https://www.facebook.com/events/392786891207383/

2018-05-29 svenska burmakommitténs kontor

Abul kalam deltog i ett möte med khin ohmar, progressive voice of burma, om demokrati i burma och rohingyas repatriering och deras utsikter.

2018-08-31 till 2018-09-02 frankfurt erc annual meeting. Abul kalam deltog

2018-10-31 solna möte med ibn rush studieförbund för ett eventuellt samarbete.

2018-10-31 biograf zita, birger jarlsgatan filmvisning om burma och efterföljande samtal på biografen. Kalam talade och delade ut information om sra.

2018-11-15 till 2018-11-17 älvsjömässan, mänskliga rättighetsdagarna sra deltog med ett stånd med reklam om vår förening och vi arrangerade två större seminarier med internationella deltagare  skriv ned vilka föreläsare vi hade där!!!

Detta arrangemang avslutades med ett seminarium hos stora moskén på södermalm.

2018-12-04 haag, nederländerna. Icc – international criminal court. Abul kalam deltog och vittnade om folkmord i sin by tula tuli till åklagare i icc.

2018-12-14 lund

Abul kalam deltog i en paneldiskussion organiserad av amnesty international working group och föreningen jus humanis human rights network på lunds universitet.