PRESS RELEASE / PRESSMEDDELANDE

MYANMAR – BURMA       

FOLKMORD AV ROHINGYA- FOLKET

Stockholm 25 augusti 2022 The Swedish Rohingya Association

Deklaration med anledning av 5-årsdagen av Rohingyernas exodus från sin hemprovins Rakhine State / f d Arakan State i Myanmar förorsakad av en långvarig förföljelse sedan 1962 av denna folkgrupp och intensifierad med allvarliga skärmytslingar sedan flera år vilka kulminerade i ett flertal dödsfall längs gränsposteringar mot Bangladesh.

1. Vi, The Swedish Rohingya Association (SRA), stödjer den okränkbara rätten för Myanmars etniska minoritetsgrupp Rohingya att få självidentifiera sig som ’rohingyer’. Vi erkänner den etniska gruppens hemvist, historia, identitet och kultur i Norra Arakan, nu kallad Rakhine State, i västra Myanmar.

2. Med världens ledande forskare som professor Amartya Sen (Nobelpristagare i ekonomi) och veteranen mot apartheid Desmond Tutu (Nobels fredspristagare) erkänner vi – SRA – fullt ut Myanmars sedan decennier långa förföljelse av rohingyer såsom folkmord.

Detta är en samfälld bedömning av fyra oberoende studier publicerade av Permanent Peoples Tribunal on Myanmar (september 2017), Yale Law School Human Rights Clinic (oktober 2015), Queen Mary University (oktober 2015) och Pacific Rim Law och Policy Journal vid University of Washington School of Law (våren 2014).

3. Vi, SRA, stöder otvetydigt kraven på internationell ansvarsskyldighet och rättvisa som gjorts även av de högsta FN-tjänstemännen för mänskliga rättigheter – FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter i Myanmar – professor Yanghee Lee (2014 -2020) samt av ICC:s åklagare och ordförande för ICC:s Pre-Trial Chamber angående Myanmars brott mot mänskligheten i form av systematisk, förplanerad och våldsam deportation av cirka 800 000 rohingyakvinnor, män, barn och äldre från sitt ursprungliga hemland, sedan oktober 2016, över Myanmars västra gräns till grannlandet Bangladesh.

4. Vi, SRA, deklarerar den 25 augusti (2017) såsom Rohingya Remembrance Day.

På denna ödesdigra dag igångsattes i stor skala överlagda attacker mot rohingyabefolkningen i Norra delen av delstaten Rakhine i Myanmar.

Myanmars försvarsmakt / Tatmadaw – marinen, flygvapnet och armén –sattes in efter att ha använt den påhittade “förevändningen” – att Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) – en 1-årig grupp av till stor del analfabeter barfota unga rohingya bymän beväpnade med jordbruksredskap som machetes, spjut och några hemmagjorda granater – hade inlett (samordnade) “attacker mot 30 polis-utposter” i N. Rakhine. Detta var Myanmars regerings officiella berättelse vilken aldrig har blivit oberoende verifierad av någon trovärdig forskning, media eller FN-organ.

5. Slutligen stöder vi, SRA, de existentiella behov hos de flera miljoner rohingyer, vilka våldsamt deporterats av Myanmars regering i periodiska vågor av utvandring sedan 1978, att säkra en tryggad återvandring till sin födelseort och förfädernas hemland i norra Rakhine.

Denna återvandring kommer att kräva internationellt skydd – med eller utan UN Security Council’s konsensus – tills Myanmar är redo att acceptera rohingya-folket såsom fullständiga och jämlika medborgare, med grundläggande mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter, den officiella status som rohingyerna hade åtnjutit vid självständigheten från Storbritannien och långt in på slutet av 1970-talet.

The Swedish Rohingya Association (SRA)

www.rohingya.se

info@rohingya.se

Kontakt:

Abul Kalam (ordf.)

+46 73 7718573

akarakani@yahoo.com

Jan Wihlborg (sekr)

+46 704 418078

wihlborg.jan@gmail.com

Johan Wihlborg (v. ordf)

+46 735 297959

wihlborg.johan@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *